Privacy en cookiestatement

privacy en cookiestatement

Privacy

Uw privacy is voor Jeugdzorg Nederland van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

Dit betekent dat wij:

• 0nze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken,
via deze privacyverklaring;
• zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
• expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
• benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
• uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij omtrent de website Jeugdzorgnederland.nl allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen. Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Jeugdzorg Nederland.

Contactformulier

Met het contactformulier op onze website, kunt u ons vragen stellen of opmerkingen maken.
Hiervoor gebruiken wij uw:

• Naam
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Organisatie

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Het komt voor dat Jeugdzorg Nederland via het contactformulier van de website ongewild en/of per abuis persoonsgegevens van mensen ontvangt, bijvoorbeeld omdat een persoon denkt te maken te hebben met een Gecertificeerde Instelling. In dat geval licht Jeugdzorg Nederland de betreffende persoon in dat Jeugdzorg Nederland de persoonsgegevens per direct zal verwijderen, en zal Jeugdzorg Nederland de persoon advies geven over de juiste instantie om contact mee op te nemen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert;
• Wij zijn NEN7510 gecertificeerd.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Laura Monhemius en is bereikbaar per e-mail op fg@jeugdzorgnederland.nl voor al uw vragen en verzoeken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, zullen wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen tijdig aan u door te geven.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderin dit document.

U hebt de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
• intrekken van toestemming;
• een bepaalde verwerking beperken;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@jeugdzorgnederland.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Jeugdzorg Nederland
Churchilllaan 11
3527 BG Utrecht
E-mailadres: info@jeugdzorgnederland.nl
Telefoon: 030 – 298 34 00
KvK nummer: 51699796

Cookiebeleid