Het Vak

Hoe word je jeugdbeschermer, jeugdreclasseerder of raadsonderzoeker?

Over het vak

Onze jeugdbeschermers, jeugdreclasseerders en raadsonderzoekers hebben een basis om het vak uit te kunnen voeren.

Jeugdbeschermer

Jeugdbeschermer word je niet zomaar. Je werkt samen met gezinnen waar onveiligheid speelt. Je praat met ouders en kinderen, luistert goed en maakt samen met het gezin een plan om de situatie thuis te verbeteren. Je regisseert de hulpverlening en zoekt daarin de samenwerking met hulpverlenende instanties, wijkagenten en scholen, maar ook het sociale netwerk van het gezin. Het is een veelzijdige baan. Het varieert van het afleggen van huisbezoeken tot het organiseren van overleggen en spreken tijdens rechtszittingen. Het opstellen van plannen en rapporteren is ook een belangrijk onderdeel van het werk. Geen dag is hetzelfde. Een jeugdbeschermer komt altijd weer voor nieuwe uitdagingen te staan. 

'Samen met het gezin en iedereen om het gezin heen maken we een plan hoe we de situatie kunnen verbeteren en welke hulp daarbij nodig is.'

Jeugdreclasseerder

Als een jongere een strafbaar feit pleegt kan hij een boete, een taakstraf of een gevangenisstraf opgelegd krijgen door de rechter. De rechter kan ook besluiten tot een jeugdreclasseringsmaatregel. Als jeugdreclasseerder werk je samen met een jongere en de ouders om te voorkomen dat een jongere opnieuw een strafbaar feit pleegt en om kansen voor de toekomst te creëren.

‘Jongeren zijn nog kneedbaar, zelfs als ze heftige dingen hebben gedaan is verandering mogelijk. Iedereen verdient een tweede kans. Samen onderzoeken we hoe die eruitziet.'

Raadsonderzoeker

Als raadsonderzoeker doe je verschillende onderzoeken. Je praat met kinderen, ouders, familieleden en andere betrokkenen en hebt overleg met gedragsdeskundigen en juridische deskundigen. Je schrijft een rapport waarin de gezinssituatie wordt beschreven en een advies wordt gegeven aan de rechter. De kinderrechter neemt op basis van dit advies een besluit.

'We adviseren de rechter dat in het belang van het kind een stap gezet moet worden. Als de rechter het daarmee eens is, kun je ten goede iets veranderen in het leven van het kind.'

Zij-instromer

Om ons werk uit te mogen voeren heb je een SKJ-registratie nodig. Er is echter een toenemend tekort aan SKJ-geregistreerde professionals. Ondertussen zijn er wel veel enthousiaste en gemotiveerde, maar nog niet geregistreerde professionals die graag in de jeugdzorg willen werken. Ook al heb je als zij-instromer of herintreder niet of nóg niet de juiste registratie, je neemt wél je werkervaringen mee vanuit de andere branches. Neem contact op met een jeugdbeschermings- of Raad voor de Kinderbeschermingsorganisatie bij jou in de buurt.

‘Ook al heb ik als zij-instromer nog niet alle kennis paraat, ik breng wel mijn levenservaring mee.’

Heb je vragen over het vak?