FAQ

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op

De campagne is ontwikkeld door alle jeugd- en kinderbeschermers in Nederland, werkzaam bij één van de 12 Gecertificeerde Instellingen (jeugdbeschermingsorganisaties) of de Raad voor de Kinderbescherming.

Jeugdbeschermers, jeugdreclasseerders en raadsonderzoekers hebben een prachtige baan en we zijn trots op ons vak. We kunnen elke dag, hoe klein soms ook, het verschil maken voor kwetsbare kinderen en gezinnen in Nederland. Wij begrijpen heel goed dat de keuzes die we maken grote impact hebben op het kind en de ouders. Met de campagne ‘Wat zou jij doen?’ delen we dilemma’s die we dagelijks tegenkomen. Zodat mensen een beter beeld krijgen van het belangrijke werk van jeugd- en kinderbeschermers in Nederland.

Als jeugdbeschermer werk je samen met gezinnen waar onveiligheid speelt. Je praat met ouders en kinderen, luistert goed en maakt samen met het gezin een plan om de situatie thuis te verbeteren. Je regisseert de hulpverlening en zoekt daarin de samenwerking met hulpverlenende instanties, wijkagenten en scholen en met het sociale netwerk van het gezin. Het werk varieert van het afleggen van huisbezoeken tot het organiseren van overleggen en spreken tijdens rechtszittingen. Het opstellen van plannen en rapporteren is ook een belangrijk onderdeel van het werk.

Als raadsonderzoeker doe je verschillende onderzoeken. Je praat met kinderen, ouders, familieleden en andere betrokkenen en hebt overleg met gedragsdeskundigen en juridische deskundigen. Je schrijft een rapport waarin de gezinssituatie wordt beschreven en een advies wordt gegeven of een verzoek wordt gedaan aan de rechter. De kinderrechter neemt op basis van dit advies of verzoek, een besluit.

Als een jongere een strafbaar feit pleegt, kan hij een boete, een taakstraf of een gevangenisstraf opgelegd krijgen door de rechter. De rechter kan ook besluiten tot een jeugdreclasseringsmaatregel. Als jeugdreclasseerder werk je samen met een jongere en de ouders om te voorkomen dat een jongere opnieuw een strafbaar feit pleegt en om kansen voor de toekomst te creëren.

Op onze website watzoujijdoen.nl vind je meer informatie over de verschillende soorten banen in de jeugdzorg. En meer informatie over de competenties die je nodig hebt om dit werk te kunnen doen. Op de contactpagina vind je de verschillende organisaties waar je voor kunt werken.

Via de contactpagina op watzoujijdoen.nl kun je de contactgegevens vinden van de jeugd- en kinderbeschermingsorganisaties in Nederland. Zij kunnen je meer vertellen over wat het werk inhoudt en je in contact brengen met een jeugd- of kinderbeschermer.

Maak je je zorgen over de veiligheid van jezelf of iemand anders? Neem contact op met Veilig Thuis. Bel naar 0800-2000. Ook als je twijfelt.

Neem dan contact op met één van de jeugd- of kinderbeschermingsorganisaties.