Terug naar huis met tegenzin?

Sanne mist liefde, aandacht en een luisterend oor. Dat resulteert in agressiviteit en daarom opname in een open behandelgroep. Al snel blijkt dat Sanne niet op deze ‘zware’ behandelgroep thuishoort. Niet alleen Sanne, maar het gezin heeft hulp nodig. Moet ze terug?